Thursday, November 17, 2011

Beribadat dan berdoa

Khamis, 17 November 2011/212 Zulhijjah 1432

1. Orang yang beriman diwajibkan beribadat kepada Allah swt.dengan mengerjakan ibadat khusus dan ibadat am, dan dikehendakki pula berdoa. Hanya kepada Allah sahajalah yang patut disembah dan diminta pertolongan.Orang yang beribadat ilah lah mereka ynag bersyukur keada Allah atas nikmat iman, kesihatan, kelpanagn serta lain-lain nikmat ynag banyak dan lebeih besarn. Dengan banyaknya ibadat lebih banyaklah harapan nkamat serta rahamt yang diharapakan diperolehi seseorang. Ibadat adalah hak Allah atas ahamba-hambanya yang cintakan Allah dan Allah pula mencintainya an bertaqwa, jika dalam keadaan berimana .

2. Dengan berdoa seorang itu dikehendakki berserah diri dan meggantungkan harapan sepenuhnya kepada Allah swt. dan bertawakal kepada Allah dengan menghrapkan nikmat atau rahmat dari Allah.Kepada Allah sahajalah ynag kita sembah dan ekepada Dia sahalahlah ynag kita mohon sesuatu ynag kita hajati.

3. Golongan manusia yang mulia ialah mereka yang beribadat kepada Allah dan memohon kepadaNya, dengan penuh sifat hamba ynag merendahkan diri dengan membebesarkan Allah, mensyukuri nikmat-nikmatNya. Sebaik-baik doa ialah memohon pertolongna kepada Allah untuk dapat nelakukan apa yang ynag menjadi keredhaan Allah. Yang paling diredhai Allah ialh mengingat dan mnysyukluri serta beribadat kepadanya.

4. Orang yang beriman yang mendapat kuriniaa Allah akan sentiasa ingat dan bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Sebaliknya mereka yang durhaka kepada Allah tidak bersyukur dan tidak mengingati Allah dengan niukmat yang diperolehinya.

5. Tidak semestinya kemewahan yang diperolehi menandakan kecintaan dan keredhaan Allah kepada seseorang. pangkat ynag tinggi, harta ynag banyak, kesihatan yang baik belum tentu menunjukkan kecintaaan Allah atau kebaikan seseorang. Di kalangna orang kafir terdapat mereka yang mewah dari segi kebendaan dll. Sebaliknya berapa ramai orang beriman termasuk Nabi dan rasul-rasul yang melarat hidupnya. Mereka yang diberi nikmat dan kemewahan menjadi kufur dan akan membawa mereka terjerumus ke Neraka. Sebenarnya itulah ujian Allah terhadap mereka dengan harapan mereka insaf dan kembali ke jalan yang lurus. Jadikanlah diri kita orang yang bersyukur dan makin mendekatkan diri kepada Allah swt. dan apabila mendapat kejelekan atau kesusahan kita bersabar dan semakin mendekatkan diri kepada Allah dan tidak menjadi berputus asa dan masih mengharap kurnia Allah atas dasar iman, taat dan bertaqwa kepadaNya.

No comments: