Thursday, September 1, 2011

Berzikiurlah dengan kalimah "laa illaha illallaah"

Khamis, 1 Ogos 2011/3 Syawal 1432.

Kalimah thaayyibah (laa ilaaha illallaah") mengandungi cahaya dan kegembiraan. Hafizh Ibnu Hajar menulis bahawa Abu bakar Sididiq ra berkata,"Kegelapaan ada 5 macam dan lampu penerang baginya pun ada 5 macam:

1. Cinta dunia adala gelap dan lampunya adalah taqwa;

2. Perbuatan maksiat adalah gelap dan lampunya adalahh taubat.

3. Kubur adalah gelap dan lampunya adalah "laa ilaaha illallaah"

4. Jambatan sirat adalah gelap dan lampunya adalah yaqin."Berzikirlah sebanyak mungkin, mudah-mudahan kita mendapat kejayaan di akhirat nanti. Tiada ada satu klaimat ynag lebih tinggi nilainya daripada kalimat iaitu "laa ilaha illallah".a bahawa Rasulullah saw bersabda, "

Dari Utban bin Malik ra, berkata bahawa Rasulullah bersabda,"Tidak akan datang pada hari qiamat nanti seorang hamba yang mengucapkan kalimah "laa ilaaha illallaah" semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah, melainkan diharamkan baginya api neraka jahanam".-(HR Bukhari, Ahmad Muslim, Ibnu Majah, dan Baihaiqi)

No comments: