Sunday, September 11, 2011

Ucapkanlah "Insya Allah" apabila hendak melakukan sesuatu

Ahad, 11, September 2011/13 Syawal 1432

Dalam surah Al Kahfi, ayat 23 dan 24, Allah berfirman:

23. "Dan janganlah engkau berkata mengenai sesuatu yang hendak dikerjakan; :"Bahawa aku akan lakukan yang demikian itu, kemudian nanti"

24, "Melainkan (hendaklah deisertakan dengan berkata) "Insya Allah" dan ingatlah serta sebutlah akan Tuhanmu jika engkau lupa, dan katankalah, " mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan petunjuk yang lebih dekat dan lebih terang dari ini".

Pengajarannya:

Allah Taala mengajar Baginda Nabi saw dan umatnya supaya menyerahkan segala perkara kepada Allah, terutamanya apabila melakukan sesuatu pada masa yang akan datang, hendaklah disertai dengan berkata : "Insya Allah"(Jika dikehendakki Allah), kerana Allah jualah yang mengetahui apa yang akan berlaku selepas itu dan Dialah jua yang berkuasa mengizinkan atau menghalangnya.

No comments: