Wednesday, August 31, 2011

Menanam pokok di Syurga

31 Ogos 2011/2 Syawal 1432


Dari Abdulah bin Mas'ud ra, berkata bahawa Rasulullah saw bersabda;

"Aku berjumPa dengan Ibrahim as pada malam Isra. Berkata kepadaku, "Wahai Muhammad, sampaikanlah salamku kepada umatmu dan kabarkan kepada mereka bahawa syurga itu subur tanahnya, sedap airnya dan Syurga itu adalah dataran. Tanamannya ialah 'Subhanallah walhamdulillaahawalaa ilaaha ilaallaahu wallahu Akbar" (Ertinya sesorang itu dapat menanam pohon-pohon itu sebanyak yang dikehendakinya)".
-(HR Tirmizi)

Dalalam riwayat Thabrani ada tambahan "Laa hawla walaa quwataillaa billah", Ibnu Abbas ra meriwayatkan dalam sebauh hadis marfu.

"Barangsiapa membaca " Subhanallah walhamdulillaah walaa ilaah ilaallaah walaahu Akbar" , maka setiap satu ucapan dari kalimat-kalimat itu akan di tanamkan untuk pembacanya satu pohon di dalam Syuga"
-(HT Thbrani)

No comments: