Friday, September 2, 2011

hikmah kebijaksanaan Allah yang telah mempergilirkan malam dan siang

Jumaat 2 Sept 2011/4 Syawal 1432


Firman Allah dalam surah al Oasas 71-73.

Berulang-ulang kali Allah dalam Kitab SuciNya ala Quran menyuruh kita manusia memikirkan hikmah kebijaksanaan Allah yang telah mempergilirkan malam dan siang, tetapi masih saja ada manusia beradab ynag seakan-akan tidak mendengar, tidak melihat sehingga mereka tidak sedikit pun ingat dan bersyukur kepada Allah….

[71]
Katakanlah: “Bagaimana fikiran kamu jika Allah menjadikan malam kepada kamu tetap selama-lamanya hingga ke hari kiamat; tuhan yang manakah yang lain dari Allah, yang dapat membawakan cahaya yang menerangi kepada kamu? Maka mengapa kamu tidak mahu mendengar (secara memahami dan menerima kebenaran)?”

[72]
katakanlah lagi: Bagaimana fikiran kamu jika Allah menjadikan siang kepada kamu tetap selama-lamanya hingga ke hari kiamat; tuhan yang manakah yang lain dari Allah, yang dapat membawakan malam kepada kamu untuk kamu berehat padanya? Maka mengapa kamu tidak mahu melihat (dalil-dalil dan bukti keesaan dan kekuasaan Allah)?”

[73]
Dan di antara rahmat pemberianNya, Ia menjadikan untuk kamu malam dan siang (silih berganti supaya kamu berehat padanya dan supaya kamu berusaha mencari rezeki dari limpah kurniaNya, dan juga supaya kamu bersyukur.

No comments: