Thursday, September 22, 2011

112 - Surah Al Ikhlas Tauhid yang sebersih-bersihnya)

Khamis,22 September 2011/24 Syawal 1432

Surah al Ikhlas (tauhid yan sebdrsih-bersihnya)

1. Dalam keseluruhan surah ini Allah Taalah perintahkan Nabi Muhammad saw supaya menegaskan kepada umum; bahawa Allah Taala Maha Asa dan tidak ada bandinganya.

2.Allah memberi kesedran kepada hati kecil manusia akan iktikad tauhid yang sebersih-bersihnya, untuk dijadikan asas bagi ibadatnya dan bawaannya dalam alam kehidupan, dengan yang demikian ia tidak akan memperhambakan diri melainkan kepada Allah semata-mata, dan tidak bertumpu pada masa senang dan susah melainkan kepada Allah sahaja serta tidak menjadikan kata pemutus dalam segala urusan hidupnya melainkan hukam Allah yang ialah menjadi punca bagi segala keadaan, kekuasaan dan ketetapan.

No comments: