Thursday, May 14, 2009

Memilih Isteri keluarga Bahagia

Khamis, 14 Mei 2009

Dari Abu HHurairah r.a, Rasulullah saw bersabda.(Wanita dikawini kerana empat hal: kerana harta bendanya, kerana status sosialnya, kerana kecantikan wajahnya, dan kerana ketaatan kepada agama. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan berbahagia)
... Sahih Bukhari

No comments: