Wednesday, October 19, 2011

Sebenar-benar taqwa

Rabu 19, Okober 2011/21, Zulkaedah 1432

Firman Allah swt, "Bertaqwalah kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa" -(Ali Imran: 102)

1. Mengikut tafsiran Abdullah Mas'ud; "Sebenar-benarnya taqwa adalah taat, tidak durhaka , selalu ingat, tidak pernah lalai dan selalu bersyukur tidak pernah kufur.

2. Ibnu Abbas ra " Ia lah mereka yang sentiasa berjuang di jalan Allah dengan perjuangan yang sungguh-sungguh. Tidak peduli dengan makian ora...ng-orang yang memaki dan berlaku adil meskipun terhadap dirinya sendiri, bapa amaupun anak-anaknya".

3. Menurut Umar bin Abdul Aziz, berpendapat " Taqwa kepada Allah swt itu buekan bererti rajin berpuasa di siang hari dan melaksanakan ibadah di malam hari. Akan tetapi taqwa kepada Allah swt yang sebenarnya ialah meninggalkan laranganNya dan menjalankan perintahNya. Orang yang diberi kurnia oleh aAlah swt dapat melaksanakan yang demikian itu, bererti dia telah memperolehi kebaikan yang amat berharga"

Firman allah dalam Surah al Baqarah:177:

"Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah, dan hari akhirat, dan segala malaikat, dan segala Kitab, dan sekalian Nabi; dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya, – kepada kaum kerabat, dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan, dan kepada orang-orang yang meminta, dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi; dan mengerjanya seseorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat; dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian; dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan, dan dalam masa kesakitan, dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang Sabil. orang-orang yang demikian sifatnya), mereka itulah orang-orang yang benar (beriman dan mengerjakan kebajikan); dan mereka itulah juga orang-orang yang bertaqwa

No comments: