Sunday, October 2, 2011

107- Surah Al Kauthar.

Ahad 2 Oktober 2011/4 Zulkaedah 1432

(surah ke 108) Surah Al Kuthar.(Kebaikan yang anyak)

1.Allah swt menegaslan bahawa Ia tela mengenurnikan kepada Nbai Muhammad saw - kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat.

2.Di antarnya ialah "Kolam al kauthar" yang airnya dari sebatag sungai di syurga dan tidka trrhinggalaztnya.

3.Allah menerangkan nikmat-nikmt Allah yang banyak yang telah dilimpahkan kepada baginda, lalu diperintahkan mengerjakan solat kerana Allah semata-mata dan supaya menyemebelih korban sebagai bersyukur.

(Korban di sini sebagaimana yang diterangkan tidak terhad kepada menyembelih binatnag korban sahaja, bahkan meliputi segala jenis pengorbanan untuk kebaikan masyarakat, seperti memberi tunjuk ajar k epada orang ramai dengan perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan kepada mereka dan bermurah harti mendermakan harta benda untuk kebakikan awam.)

3. Ditegaskan juga bahawa orang yang memusuhi dan membenci Nabi Muhammad saw, dialah yang terputs dari mendapat sebarang perkara yang diingininya.

No comments: