Monday, October 17, 2011

Belajar ilmu kerana dunia semata

Isnin 17 Oktober 2011/19 Zulkadah, 1432

Abu Hurairah ra mengatakan bahawa rasulullah saw bersabda:

" Siapa yang belajar ilmu yang biasa dicari untuk mencapai ridha Allah, tetapi ia tdak mempelajarinya kecuali untuk mencapai kepentingan dunia (kekayaaan dunia), maka tidak akan mendapat bau syurga di hari kiamat".

- (HR Abu Daud)

No comments: