Friday, October 21, 2011

Melakukan sedekah atau infak daripada sebahagin rezeki

Jumaat 21 Oktober 2011/23 Zulkaedah 1432

Allah swt memerintahkan hamba-hambannya supaya melakukan infaq dan membelanjakan sebahagian rezeki yang telah dilimpahkan kepada mereka untuk membantu fakir, miskin dan orang-orang yang memerlukannya. idak sepatutnya mereka ynag b erada itu berlaku kikir dengan sebab takiut hartanya habis atau susut bilangan dan banyaknya.

Allah swt pasti akan membalas infaq yang dibelanjakan atau pemberian yang dikeluarkan dengan balsan yang berlipat ganda lagi di akhirat nanti. Allah membalas dengan caranya sendiri, baik hambanya sedar atau tidak sedar yang ditentukaNya sendiri balasan yang dilimpahkan semasa di dunia ini atau ditangguhkan pada waktu pada hari akhurat. ganjaran ynag akan diberikan Allah itu adalah lebih baik dan berlipat ganda. banyaknya.

Oleh itu jangan ragu-ragu melakukan infaq dan membelanjakan harta benda serta kekayaan yang berlebih atau dianggap berlebihan dari keperluan sendiri dan keperluan tanggungan yang lain. Keutamaan infaq ialah kepada anggota keluarga terdekat sebelum mengagihkan kepada orang-orang fakir, miskin yang taat kepada Allah.

Firman Allah: Drai Surah Al Baqarah:

245]
" Siapakah orangnya yang (mahu) memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik (yang ikhlas) supaya Allah melipatgandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya? Dan (ingatlah), Allah jualah Yang menyempit dan Yang meluaskan (pemberian rezeki) dan kepadaNyalah kamu semua dikembalikan."

[261]
"Bandingan (derma) orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan tujuh tangkai; tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi seratus biji. Dan (ingatlah), Allah akan melipatgandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakiNya, dan Allah Maha Luas (rahmat) kurniaNya, lagi Meliputi ilmu pengetahuanNya."Bagi orang orang-orang dermawan dan kiir tersedia malaikat
-malaikat yang ditugaskan khusus setiap pagi untuk mendoakan mereka.

Hadis Nabi saw menegaskan;

"Tidak akan terlewat seharipun pada tiap-tiap pagi, pasti akan ada dua malaikat yang turun (ke bumi ini) medoakan hamba-hamba Allah satu di antaranya berdoa: "Wahai Tuahnku! Berilah orang-orang yang infaq itu imbalan". Malaikat kedua berdoa, "Wahai Tuhanku! berilah orang yang kikir itu kebinasaan (hartanya)"

Oleh itu banyakkanlah berinfak ke jalan Allah swt.

No comments: