Tuesday, July 26, 2011

Memuliakan tamu selama tiga hari

Selasa, 26 jaulai 2011/23 Syaaban 1432

Dari Abu Syurah iaitu Khuwailid bin 'Amr al Khuza'l r.,. katanya: "Saya mendengar Rasulullah saw bersabda:

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah memuliakan tamunya, iaitu jaizahnya".

Para sahabat bertanya:" Apakah jaizahnya tamu itu, Ya Rasulullah?".
Beliau Rasulullah saw bersabda: "Iaitu pada siang hari dan malamnya; menjamu tamu- yang disunnahkan secara muaakad atau sungguh-sungguh , ialah selama tiga hari. Apabila lebih dari waktu sekian lamanya itu, maka itu adalah sebagai sedekah padanya"

- (HR Muttafaq 'alaih)

Dalam riwayat Muslim disebutkan: Nbai saw bersabda:
"Tidak halal bagi seseorang Muslim kikalau bermukim di tempat saudaranya, sesama Muslim, sehingga ia menyebabkan jatuhnya saudara tadi dalam dosa".
Para sahabat bertanya" "Ya Rasulullah, bagaimanakah tamu dapat menyebabkan dosaaya tuan rumah?"

Beliau saw bersabda: "Kerana tamu itu berdiam di tempat saudaranya sedang tidak ada sesuatu yang dimiliki saudaranya tadi untuk jamuan tamunya itu", lalu tuan rumah mengumpat tamunya, melakukan dusta dan lain-lain.

No comments: