Tuesday, July 19, 2011

109. Surah Yunus.

Isnin 18 Julai 2011/15 Syaaban 1432


Surah ke 109: Surah Yunus. (Perihal Nabi Yunus)

1. Mengupas soal-soal tauhid– keesaaan Allah dan membasmi fahaman syirik. Ditgaskan bahawa kejadian langit dan bumi, peredran matahari dan bulan, pertukjaran malam dan siang , serta wujudnya makhluk-makhluk seisi alam, adalah menjadi dalil yang mebuktikan keesan, kekuasaan dan kemurahan allah yang menjdkanny.Dan hanya Allah jualah tuhan yang sebenar-benarnya, yang berhak disembah, dipatuhi perintahnya dan dijauhi segala larangannya.

2. Ditegaskan pula bahawa Nabi Muhammad saw ialah Rasul Allah yaag diutuskan kepada umat manusia seluruhnya, dan kitab suci al Quran al Karim yang diwahyukan kepadanya adalah menjadi hidayah petunjuk untuk mencapai keselamatan hidup di dunia dan kebahgiaan yang kekal di akhirat.

3. Al Quran al Karim tidak syak lagi datangnya dari Allah swt bukan dikarang oleh Nabi Muhammad saw , sebagaimana yang dituduh oleh kaum kafir yang mengingkarinya, bahkan tiada ada sesiapa pun yang akan dapat membuat sependek-pendek surah pun sebanding dengannya.

4. Sebagi memberi semangat supaya Nabi Muhammad saw berjuang terus menyiarkan Islam dan jangan menghiraukan golongan yang kufur ingkar, Allah Taala menyatakan perihal Rasul-rasul yang telah lalu yang juga telah mendapat pertentangan keras dari kaum masing-masing, yang beakhir dengan kemenangan Rasul-rasulnya dan kehancuran kaum-kaum yang ingkar.

5. Setelah itu ditegaskan, kalaulah mereka yang kufur ingkar itu beriman sebelum mereka ditimpa azab, tentulah mereka akan selamat.Kaum Nabi i Yunus , sebaik-baik sahaja mereka melihat tanda-tanda kedatangan azab yang dijanjikan, mereka sekaliannya segera beriman dan terselamatlah mereka.

6. Diterangkan lagi bahawa Allah Taala yang menjadikan sekalian makhluk, dialah yang akan menhghidupkan mereka semula pada hari akhirat untuk menerima balasan.


7. Di samping itu diberikan misal perbandingan yang menunjukkan bahwa kehidupan di dunia ini di dalam nnikmathilang lenyap.Oleh itu umat manusia hendklah berigat danjangan melipakan hari akahirat, kerana di sanalah sahaja kehidupan yang kekal. Di sana orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan berkekekalan di dalam nikmat kesenangan yang tidak ada taranya, dan orang-orang yang kufur ingkar akan berkekalan di dalam azab sengsara yang tidak terperi.

8. Surah diakhiri dengan seruan kepada umat manusia seluruhnya supaya beriman kepada Al quran untuk faedah dirinya sendiri; kalau tidak maka bahaya keingkaran akan menimpa dirinya kelak seluruhnya supaya beriman kepada Al uran untuk faedah dirinya sendiri; kalau tidak maka bahaya keingkaran akan menimpa dirinya kelak, Sedang Nabi Muhammad saw hanyalah seorang Rasul yang menyampaikan perintah Allah dan baginda tidak bertanggungjawb tentang soal keimanan dan keingkarann manusia.

No comments: