Thursday, July 21, 2011

Harta milik anda yang sebenar

Khamis,21Julai 2011/18 Syaaban 1432

Rasulullah saw bersabda yang ertinya;

" Hamba mendakwa "Ini adalah hartku itu adalah harta milikku". Pada hal yang merupakan harta kepunyaannya hanya tiga macam sahaja. (Iaitu) apa yang telah dipakainya, lalu ia telah membinasakannya. Atau apa yang telah dipakainya, lalu ia sendiri telah melusuhkannnya. Atau apa yang ia telah berikan akan disedekahkannya bererti ia telah mneyimpannya (bagi kehidupannya di akhirat). Ada pun ynag selain dari itu adalah merupakan harta yang akan hilang lenyap dan akan ditinggalkannya untuk orang lain"

-(HR Imam Ahmad)

Pengajarannya:

1.Banyakkanlah sedakah khususnya sedekah jariah, kerana harta kekayaan yang kita yang sebenar apa yang kita dapat ganjarannya di akhirat, bukan apa yang masih tersimpan pada masa hidup kita kerna itu adalah milik ahli waris kita.

2. Dalam satu hadis ynag lain Rasulullah saw bersabda yang bermaksud orang yang miskin papa ialah orang yang datang menemui Allah (meninggal dunia) sedang sedekah, waqaf dll) amal kebajikannya di sisi Allah adalah kosong.

3. rebutlah peluang sgera mewaqafkan sebahagian dariada harta yang kita ada , agar kebajikan yang banyak sentiasa mengalir apabila kita meninggal dunia.

No comments: