Sunday, July 24, 2011

Mendokan kaum mukmin selain diri sendiri

Ahad 24 Julai 2011/22 Syaaban 1432

Maksud hadis : " Sesiapa yang membaca istighfar atau mendoakan keampunan bagi para mukmin lelaki dan perempuan . Allah akan menuliskan kebajikan baginya sebanyak bilangan mukmin leleki dan peremuan"

- (HR Tabrani)

Renungan:

1. Berapa ramai kah bilangan mukmin lelaki dan perempuan (yang hidup dan ynag telah meninggal dunia) yang mentahuidkan Allah?

2. Tanpa petunjuk hadis ini mungkinkah kita dapat mencapai kebajikan yang begitu besar bilangannnya untuk kita perolehi.?

3.Ini membuktikan betapa dalamnya ikatan tali persaudaraan iman di kalangan umat Islam (persaudaraan dalam Islam). Hendaknya jauhilah memutuskan silaturrahim dan hubungan antara sesama orang Islam!

4. Rugilah orang ynag mementingkan berdoa untuk dirinya sahaja dengan tek mendoakan saudar seugamanya.

5. Sesiapa yang berdoa bagai saudaranya dalam keadaan berjauhan ia telah mendapat jaminan bahawa doanya dikabulkan Allah dengan izin Allah. Maksud hadis,

" Sesungguhnya doa seoranag Islam bagi saudaranya tanpa diketahuinya adalah sangat mustajab sekali. Setiap ia berberdoa kebaikan bagi saudaranya, malaikat yang bertugas menjaga sudaranya akan berkata "Amin, anda juga akan mendapat seperti itu".

-(HR Imam Ahmad, Ibnu majah dan abu Daud)

6. Berdoalah dengan menyebut kaum kerabatmu, guru-gurumu dan sahabat handaimu semasa anda bermunajat dan berdoa. Berdoalah:

seperti: " Ya Allah, ampunlah (dosa) kami, kasihanilah kami dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha Penyanyang" dan berdoa:

" Maha Suci Engkau Ya Allah , Ya Tuhan kami, hanyalah bagimu jua segala pujian, Ya Allah ampunilah aku, dan umat Islam lelaki-perempuan".

No comments: