Saturday, July 9, 2011

Jumaat 8 Julai 2011/ 5 Syaaban 1432

"Bagaimana Membentuk Keluarga Beriman”

1. Islam telah menetapkan bahawa keluarga adalah merupakan satu tempat

pergantungan manusia untuk menjaga diri, menaungi dan mendapat

ketenteraman serta kebahagiaan dalam sebuah kehidupan. Ianya merupakan

suatu nikmat yang dianugerahkan oleh Allah S.W.T kepada umat manusia. Ini

berdasarkan firman Allah S.W.T dalam surah An-Nahlu ayat 72:

“Dan Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri dan

dijadikan bagi kamu daripada isteri kamu anak-anak dan cucu-cicit, serta

dikurniakan kepada kamu daripada benda-benda yang baik lagi halal, maka

patutkah mereka percaya kepada perkara yang salah dan mereka kufur pula

akan nikmat Allah?”.

2. Keluarga adalah merupakan suatu amanah daripada Allah S.W.T yang

harus dijaga dan dipelihara dengan baik. Anak-anak kita adalah dianggap

sebagai amanah Allah S.W.T. dan suami atau bapa adalah merupakan orang

yang berperanan dan bertanggungjawab untuk membimbing ahli keluarganya ke

arah mencari kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat.

3. Ilmu agama dalam diri kita adalah benteng yang mampu menangkis segala

cabaran dalam mengharungi kehidupan di dunia ini. Ia juga menjadi panduan

kepada kita agar tidak tersesat daripada menuju ke matlamat akhir kehidupan ini.

Tanpa ilmu agama, sudah pasti hidup kita akan tersesat dan terumbangambing

tanpa arah dan tujuan yang sebenar. Oleh kerana itu, tanggungjawab

utama yang harus diberikan tumpuan oleh suami isteri selaku ibubapa dalam

usaha membentuk keluarga beriman adalah dengan didikan agama yang

secukupnya.

4. Didikan agama ini pula mestilah menekankan perkara-perkara yang

berikut:

4.1. :Penekanan kepada pendidikan Al-Quran, kerana ianya merupakan

satu-satunya mukjizat yang dapat melembutkan dan membentuk jiwa

manusia yang beriman. Firman Allah SWT di dalam surah Al-Anfal

ayat 2 ;

"Sesungguhnya orang yang beriman itu (yang sempurna imannya)

ialah mereka yang apabila disebut nama Allah (dan sifat-sifatnya)

gementarlah hati mereka; dan apabila dibacakan kepada mereka

ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka. Kepada Tuhan mereka

jualah mereka bertawakkal."

4.2. :Penekanan terhadap amalan sunnah Rasulullah S.A.W, kerana setiap

sunnahnya adalah berlandaskan syariat Allah S.W.T. Firman Allah

S.W.T dalam surah Al-Hasyr ayat 7:

"Apa jua yang diberikan oleh Rasulullah S.A.W (sama ada pemberian

atau perintah) kepada kamu, maka terimalah, dan apa jua yang

dilarangnya kamu melakukan maka, patuhilah larangannya.

Bertaqwalah kepada Allah; Sesungguhnya Allah amat berat azabnya

(bagi orang yang melanggar perintahnya)" .

4.3.:Penekanan terhadap ilmu-ilmu aqidah dan akhlak yang menjelaskan

perihal kehidupan umat Islam. Sesungguhnya hanya dengan aqidah

yang benar sahaja dapat melahirkan sifat ikhlas ketika beribadah

kepada Allah S.W.T.

Keempat :Penekanan terhadap ilmu feqah sama ada yang berkaitan dengan

ibadah, muamalah mahupun siasah. Dengan ilmu feqah akan dapat

menjelaskan dan memisahkan antara perkara yang hak dan batil,

seterusnya dapat mengelakkan daripada terjerumus ke dalam

kejahilan, kemaksiatan dan keingkaran kepada Allah S.W.T.

Rasulullah S.A.W. bersabda:

“Daripada Muawiyah R.A berkata bahawa aku mendengar Rasulullah

S.A.W bersabda: “Barangsiapa yang dikehendaki Allah kebaikan

dengannya, Allah akan memberikannya pemahaman dalam perkara

agama”. (Riwayat Al-Bukhari)

5. Membentuk sebuah keluarga bukanlah untuk sehari dua sahaja, bahkan

ianya akan terus berkekalan selama mana hayat dikandung badan. Maka usaha

ini sudah pasti akan menempuh pelbagai cubaan dan juga rintangan.

Firman Allah S.W.T dalam surah Al-Anfal ayat 28 yang bermaksud:

“Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu adalah

menjadi ujian bagimu, dan sesungguhnya di sisi Allah jualah pahala yang besar”.

6. Kejayaan ibubapa membentuk keluarga beriman akan menjadi cermin

kepada anak-anak apabila mereka juga membina sebuah keluarga suatu masa

kelak. Oleh kerana itu, ibubapa seharusnya menjadi contoh teladan yang baik

sepanjang masa kepada kehidupan anak-anak. Perkara ini penting kerana ia

akan mempengaruhi kelangsungan hidup generasi seterusnya secara

temurun, kerana kemerosotan akhlak pada hari ini sudah pasti akan

menyumbang kepada kerosakan akhlak pada masa akan datang.

7. Amat malang pula pada hari ini apabila kita dapati ada sesetengah ibubapa

yang lalai dan gagal memberikan contoh teladan yang baik kepada generasi

anak-anak muda. Akibatnya, anak-anak pula yang menjadi mangsa kelalaian

mereka. Inilah yang diibaratkan seperti ketam yang mengajar anaknya berjalan

dengan betul sedangkan dia sendiri berjalan mengiring.

8. Gaya hidup yang semakin moden pada hari ini telah menjadikan peranan

dan tanggungjawab ibubapa untuk membentuk keluarga beriman semakin

bertambah berat dugaan dan cabarannya. Ini kerana generasi yang ada pada

hari ini sudah terlalu banyak terdedah kepada pengaruh dan budaya luar yang

kebanyakannya bersifat negatif. Perkara-perkara negatif ini pula mudah

diperolehinya dipasaran terbuka, di kedai-kedai, melalui saluran televisyen dan

juga melalui internet. Akibatnya, jiwa anak-anak yang tidak ditanamkan dengan

keimanan ini telah kehilangan pedoman dan semakin jauh daripada batasanbatasan

keagamaan. Apabila sudah tiada pedoman maka berlakulah pula

perbuatan-perbuatan jenayah di luar batasan kemanusiaan seperti pembunuhan,

pembuangan bayi dan lain-lain lagi. Kesemua perkara ini pasti tidak akan berlaku

sekiranya jiwa mereka diasuh dan dididik dengan nilai-nilai keimanan kepada

Allah S.W.T.

9. Maka, marilah kita tunjukkan contoh teladan terbaik kepada anak-anak kita

supaya terbentuk sebuah keluarga yang bahagia dan beriman kepada Allah

S.W.T. Antaranya adalah seperti berikut:

9.1. : Ibubapa hendaklah menunjukkan disiplin diri yang baik di hadapan

anak-anak terutamanya dalam soal-soal ibadah seperti solat dan

ibadah lain. Sesungguhnya pengaruh ibubapa memainkan peranan

yang amat penting dalam usaha untuk mendisiplinkan anak-anak.

9.2.: Hendaklah melayan setiap ahli keluarga dengan penuh sopan santun.

Cara ini akan dapat menambat hati anak-anak dan seterusnya akan

lebih mudah untuk diikuti. Hakikatnya sikap bersopan santun ini

merupakan aset yang paling berharga untuk ditanamkan dalam diri

anak-anak.

9.3. : Menunjukkan sikap bertanggungjawab terhadap anak-anak. Ibubapa

yang sering mengabaikan tanggungjawab terhadap anak-anak dan

keluarga akan menyebabkan anak-anak menyisihkan diri daripada

ibubapanya ataupun sebaliknya.

10. Oleh kerana itu, adalah menjadi peranan dan tanggungjawab ibubapa

untuk terus memantau kehidupan anak-anak ini pada setiap masa agar mereka

tidak terus hanyut dalam bisikan-bisikan nafsu yang sentiasa mengajak kepada

kejahatan. Sesungguhnya tanggungjawab ini bukan sekadar di dunia sahaja

bahkan akan dipersoalkan oleh Allah S.W.T di akhirat kelak.

“Wahai orang yang beriman! Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada

api neraka yang bahan-bahan bakarannya ialah manusia dan batu (berhala).

Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar

(layanannya). Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang

diperintahkannya kepada mereka dan mereka pula tetap melakukan segala yang

diperintahkan”.

( At-Tahrim: 6)

Doa Khutbah kedua:

Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha berkuasa, kami bersyukur

kehadrat-Mu yang telah mengurniakan kami rahmat dan nikmat, sehingga

kami dapat meneruskan usaha ke arah memperkukuhkan negara umat Islam

khususnya negeri Selangor, sebagai negeri yang maju, sejahtera dan

berkebajikan.

Justeru kami pohon kehadrat-Mu ya Allah, tetapkanlah iman kami,

tingkatkanlah amal kami, kukuhkanlah perpaduan kami, murahkanlah rezeki

kami, kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat, suburkanlah jiwa kami

dengan budi pekerti yang mulia, kembalikanlah kami ke jalan yang Engkau

redhai, lindungilah kami daripada ujian-Mu yang berat seperti banjir besar,

kemarau panjang, wabak penyakit, persengketaan, kemiskinan dan lain-lain,

supaya dengan demikian, negeri kami akan sentiasa bertambah makmur dan

berkat.

--------------------------------------------

Sumber: khutbah Jumaat 8 Julai 2011:

Jabatan Agama Islam Selangor.

No comments: