Saturday, November 1, 2008

Ibadat Satu latihan

Sabtu, 1 November 2008/ 3 Zulkaedah 1429

Ibadat solat, puasa, zakat, haji sesungguhnya bertujuan untuk persiapan dan latihan bagi hamba-hamba Allah untuk taat serta patuh dengan perintah Allah su[aya dapat melaksanakna tugas sebagai Khalifah Allah di muka bumi ini.Dengan demikian seorang mukmin itu akan bertawqa dan sentiasa mencari keredhhaan Allah untuk kebaikan makhluk dan dirinya sendiri.Seorang muslim itu hendaklah bersyukur di atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepadanya, yang menjadikan Allah sebagai penguasai mutlak bagi makhluk sekalian alama ini.

Firman Allah swt, " Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk membimbing dan memperbaiki manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mecegah dari yang nungkar, dan beriman kepada Allah..."

(- Ali "Imran :110)

No comments: