Monday, November 24, 2008

Rukun Haji/Amalan Haji

Rukun Haji 6 perkara.

1. Niat ihram
2. Wuquf di Arafah
3. Towaf
4. Sa'i
5. Bercukur atau bergunting
6. Tertib pada kebanyakan rukun

Wajib Haji juga 6.

1, Niat ihram
2. Larangna dalam masa ihram
3.Bermalam di Mazdalifah
4. Melontar Jumrah
5. Bermalam di Mina
6. Melontar ketiga2 Jumrah pada hari-hari tasyrik.

Cara-cara mengerjaknn Hjai.

Niat Ihram:
IUaitu niata masuk mengerjakan haji atau umrah atau kedua2nya seklai. sesiapa ynag beruat demikain makan ia dianggap sudah berihram dan haramlah ke atasnya melksukn asetengah-setengah perkara yang mnana sebelum ihramnya diharuska, seperti memaki pakain bersarung bagi lelaki, menutup muka dan dua tapak tangan (pergelangan tangab)nbagi perempuab, memakai bau2an, bersetuhuh, berburu binatang, menebang atau mencabiut pokok di tanah haram dan lain2 daripada perkara pentang larang di dalam ihram,

Cara2 mengerjakan haji.

1. Haji Ifrad: mengerjakan haji dahulu dalan bulan2 haji kenudin mengerjakan umrah,

2. Haji tamatta': Mengerjaklan umrah terlebih dahulu dalam bulan-bulan haju, kemudian dekerjakan haji dalam tahun itu juga. Cara ini dikehendaki seorang itu berniat ihram umrah sahaja serta ditunaikan segala rukun2 dan wajib2nya apabila tiba waktu haji hendaklah ia berihram haji pula. Cara ini dikenakann dam mengikut syarat2nya.

3. Haji Qiran: Berniat mengerjakan haji dan umrah serentak dalam bulan2 haji dengan mengerjakan amalan2 haji sahaja atau berniat mengerjakan umrah sahaja tetapi sebelum tawaf ia berniat mengerjakan haji.

Amalan ibadat haji bermula dengan hari kelapan Zulhijjah yang dikenali dengan hari al-Tarwiyah, kemudian hari kesembilan yang digelar hari Arafah, sehinggalah hari kesepuluh (hari Nahar), serta tiga hari al-Tasyriq (11, 12 dan 13 Zulhijjah).

Menurut catatan sirah Rasulullah SAW, perjalanan Hajjatul al-Wada’ yang mengambil masa lapan hari itu bermula dari hari Sabtu 25 Zulkaedah dari miqat Zul Hulaifah di Madinah dan sampai di kota Mekah pada pagi 4 Zulhijjah tahun ke 10 Hijrah.


Setelah menunaikan tawaf di Kaabah dan ibadah saie antara bukit Safa dan Marwah tujuh kali, Baginda berterusan dalam keadaan berihram dan tidak bertahallul (bergunting) kerana ibadat haji yang dikerjakannya adalah Qiran (haji dan umrah dilakukan bersekali), lantaran membawa al-Hadyu (haiwan ternakan untuk dikorban di Makkah) dari Madinah lagi.

Walau bagaimanapun para sahabatnya yang tidak membawa al-Hadyu diarahkan supaya menjadikan ihram mereka terdahulu sebagai ibadah umrah lalu bergunting atau bercukur (bertahallul) setelah bersaie.

Amalan Haji sebenarnya:

1. Pada hari kelapan Zulhijjah, setelah matahari terbit para jemaah akan meninggalkan Mekah dengan berpakaian ihram, dalam keadaan khusyuk dan mengharapkan keredaan Ilahi, menuju ke Mina untuk berada di sana sehinggalah menjelangnya pagi hari kesembilan.

Hari ini juga disebut sebagai hari al-Tarwiyah bersempena peristiwa mimpi Nabi Ibrahim a.s yang diuji oleh Allah dan diperintahkan-Nya supaya menyembelih anaknya Ismail a.s (maksud ayat 102 surah al-Saffat). Kemudiannya digantikan dengan sembelihan kambing kibasy, hadiah di atas kepatuhan bapa dan anak tersebut di dalam menunaikan amanah Allah.

2. Di Mina, para hujjaj akan menunaikan kelima-lima solat fardu di dalam waktunya, kecuali yang empat rakaat dilaksanakan dua rakaat. Amatlah digalakkan supaya mereka sentiasa memperbanyakkan ucapan talbiyah, zikir, beristighfar, membaca al-Quran, berdoa, menjauhi percakapan tidak elok dan perlakuan tidak baik dan selainnya. Sehinggalah matahari memunculkan dirinya pada pagi hari kesembilan Zulhijjah.
Walaupun hari al-Tarwiyah ini dianggap sebagai amalan sunat, ia terus dilaksanakan bagi mereka yang berkeinginan menjejaki cara nusuk (haji) Baginda Nabi SAW.
Bermula pagi hari kesembilan pula, para hujjaj akan menuju ke Padang Arafah untuk berada di sana bermula dari gelincirnya matahari (waktu tengah hari/zuhur) sehinggalah waktu terbenamnya pada malam ke-10 Zulhijjah.

3. Keberadaan diri di padang yang luas ini merupakan rukun terbesar bagi ibadah haji yang menjadikan tidak sahnya haji seseorang yang tidak berada di sana sepanjang waktu berkenaan sehinggalah terbitnya waktu subuh pada pagi ke-10 itu.
Perlu dimaklumi bahawa jemaah haji tidak disunatkan untuk berpuasa pada hari Arafah ini kerana Baginda sendiri tidak melakukannya bahkan beriftar (berbuka) pada hari tersebut. Amalan berpuasa padanya adalah menjadi suatu sunah yang besar bagi mereka yang tidak menunaikan haji dengan dijanjikan pengampunan dosa selama setahun.
Sebelum berwuquf di Arafah, Baginda telah menasihati para sahabatnya dengan suatu khutbah yang panjang.

Menjelaskan perhubungan sesama manusia yang wajib dikawal-selia, dijaga kehormatan diri, darah dan harta sesama insan, membela kaum wanita yang berada di bawah kepimpinan para lelaki, mengharamkan amalan riba, mewasiati supaya al-Quran diamalkan, menjaga ibadah solat, zakat, puasa, haji dan mentaati para pemimpin.
Setelah itu ditunaikan solat zuhur dan asar secara jamak qasar dengan satu azan dan dua iqamat. Di sinilah amalan-amalan mulia dan baik dituntut supaya dikerjakan seperti membaca al-Quran, memperbanyakkan doa dengan mengangkat kedua belah tangan dengan suara yang sederhana, berselawat ke atas Baginda SAW, membanyakkan rayuan dan harapan di samping mengalirkan air mata memohon keampunan dan limpah perkenan-Nya serta bertalbiyah dan berzikir.

4. Setelah maghrib mula melabuhkan tirainya pada malam ke-10 Zulhijjah, para jemaah akan menuju ke Muzdalifah untuk bermabit di sana sehingga ke waktu subuh.
Ditunaikan solat maghrib dan isyak secara jamak qasar setelah sampai di kawasannya. Bermabit di Muzdalifah merupakan wajib haji yang wajar untuk dilakukan oleh para hujjaj setelah bertolak dari Arafah.

5. Adalah menjadi kebiasaan dan amalan mereka di sini untuk memungut beberapa biji anak-anak batu bagi lontaran Jamrah Aqabah (al-Kubra) pada keesokan harinya di Mina.
Setelah menunaikan solat subuh di Muzdalifah, para jemaah akan berdoa di al-Mash’aril Haram atau di mana-mana bumi tersebut. Memohon kebaikan dunia dan akhirat dan kemudiannya sebelum matahari memunculkan dirinya, para hujjaj akan menuju ke Mina pada pagi 10 Zulhijjah.

6. Pada hari ke-10 (hari Nahar / korban) akan ditunaikan lontaran tujuh biji batu kecil di Jamrah al-‘Aqabah (al-Kubra), diikuti sembelihan haiwan (korban/dam), kemudiannya bercukur atau bergunting (bagi wanita).

Perlu diketahui bahawa amalan pada hari ini seperti dinyatakan di atas adalah cara terbaik. Namun sekiranya dilakukan berlainan turutannya ia adalah dibenarkan dan sah. Dengan dilaksanakan dua dari tiga amalan haji pada hari ini (sama ada melontar dan bercukur, atau melontar dan tawaf, atau tawaf dan bercukur) sempurnalah tahallul awal (penghalalan pertama yang dibenarkan untuk berpakaian biasa kecuali ‘perkara suami-isteri’)

7. Selanjutnya bagi jemaah yang berkesempatan, bolehlah pulang ke Mekah untuk menunaikan ibadah tawaf ifadah (fardu kepada semua hujjaj) dan bersaie fardu (bagi haji tamattu’) atau yang belum melakukannya semasa baru masuk ke kota Makkah dahulu (bagi haji ifrad dan qiran).

Tahallul thani (penghalalan kedua) terlaksana dengan selesainya tawaf fardu yang dilakukan oleh para hujjaj.

8. Selesai demikian, jemaah akan bergegas ke Mina untuk bermabit (bermalam) di sana. Alangkah baiknya jika bermula dari solat zuhur 10 Zulhijjah ini, ia dapat ditunaikan di Mina. Mabit di Mina selama dua malam (bermula malam ke-11 dua 12) adalah wajib haji, manakala untuk malam ketiga (13 Zulhijjah), ia merupakan amalan sunat yang dianjurkan bagi mereka yang tidak tergesa-gesa untuk pulang ke tanah air.
Mengikut catatan sirah ibadah haji, Rasulullah SAW mengqasarkan solat yang empat rakaat tanpa jamak sepanjang berada di Mina (kesemua solat ditunaikan di dalam waktunya).

9. Esok harinya pada hari ke-11 Zulhijjah, para hujjaj akan melontar ketiga-tiga jamrah, yang bermula di Jamrah al-Sughra, kemudian al-Wusta dan diakhiri dengan al-Kubra. Setiap jamrah dilontari sebanyak tujuh biji batu kecil dan disunatkan berdoa setelah selesai melontar dua jamrah yang pertama tanpa jamrah ketiga.
Melontar

Waktu lontaran bermula dari gelincir matahari (zuhur) pada setiap hari tersebut dan berterusan sehingga terbenamnya matahari pada hari yang sama. Walaupun demikian, bagi yang tidak sempat untuk melakukannya pada waktu pilihan tersebut, adalah diharuskan melontar sehingga ke akhir hari ke-13 Zulhijjah.
Amalan melontar sedemikian dilakukan juga pada hari ke-12 dan 13 Zulhijjah. Hari-hari ke-11, 12 dan 13 ini dinamakan hari Tasyriq bersempena sejarah para jemaah haji di zaman Rasulullah yang mengerat-gerat daging dan mengeringkannya untuk dimakan dan dihadiahkan kepada penduduk Mekah dan sesama mereka.

Membiasakan diri dengan amalan zikir, berdoa, membaca al-Quran, bertaubat kepada Allah, beristighfar dan sebagainya pada hari-hari Tasyriq merupakan amalan yang amat digalakkan dan dianjurkan kepada semua lapisan jemaah haji.

10. Dengan melakukan mabit selama dua malam dan melontar pada kedua harinya, dibenarkan bagi mereka yang ingin pulang ke kampung halaman untuk meninggalkan bumi Mina sebelum waktu maghrib dan perlakuan sebegini dinamakan nafar awal (larian pertama).
Walaupun begitu adalah menjadi sunah Nabi SAW untuk meneruskan mabit di Mina pada malam ke-13 Zulhijjah dan melakukan lontaran pada siang harinya yang bermula dari gelincirnya matahari dan kemudian meninggalkan bumi Mina yang dikenali sebagai nafar thani (larian kedua).

Seperkara lagi sebagaimana yang diwarisi dari ibadah nusuk Baginda SAW, para hujjaj diwajibkan melakukan tawaf wada’ (tawaf selamat tinggal) sebelum meninggalkan bumi Mekah untuk pulang ke tanah air masing-masing.
Tawaf ini tidaklah diwajibkan kepada wanita

No comments: