Saturday, July 5, 2008

Solat Tahajud

Sabtu 5 Julai 2008/2 Rejab 1429

Solat Tahajud.

Solat tahajud didirikan sesudah bagun dari tidur waktu sebelah malam, yang ertinya terbangun malam. Solat ini sangat dianjurkan oleh Nabi saw, kerana di waktu malam itu adalah ketika ketenagan yang mudah mendekatkan diri kepada Allah swt. Solat ini adalah amalan orang solih yang hati mereka selalu berdampingan dengan Tuhan. Selepas solat malam hendaklah diikuti pula dengan solat witir yang mengakhiri solat malam yang didirikan pada sesuatu malam.

Firman Allah yang bermaksud:

" Pada malam hari, hendaklah engkau solat tahajud sebagai tambahan bagi engkau, mudah-mudahan Tuahan mengangkat engkau ke tempat yang terpuji."
-Surah Al Isra': 79.

Sabda Rasulullah saw yang bermaksud:

" Dari Abu Hurairah ra bahawasanya Rasulullah saw bersabda.

" Turun Tuhan kami Tabaraka Watala pada tiap-tiap malam ketika tinggal sepertiga malam yang akhir, Dia berfirman: Sesiapa berdoa akan Aku maka Aku perkenankan doanya, sesiapa yang memintya kepada Ku, Aku perkenankan permintaannya, sesiapa meminta ampun kepadaKu, Aku Ampunkan dia".,

-Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

No comments: