Wednesday, July 11, 2012

Syarat-syarat untuk mengimamkan solat berjemaah

Rabu, 11 Julai 2012

Kita pastinya menjadi Imam di kalangan isteri dan anak-anak kita di rumah dan juga semasa meusafir dan berada di kalangan kita yang bersolat di tempat awam berhenti solat. Di kala kita mempunyai beberapa kewajipan sebelum solat, di waktu membaca bacaa-bacaan solat, di dalam melakukan rukun-rukun solat dan sesudah salam. ebelum
Kewajiban  Imam sebelum solat enam perkara:

1. Jangan maju untuk menjadi Imam dari kaum yang membencimu atau tidak suka di kalangan kamu. Jangan pula maju untuk menjadi Imam, pada hal di belakangnya ada seorang yang lebih pandai dalan agama, kecuali orang itu menolak.

2. Imam supaya menjaga waktu-waktu solat. Solatlah di awal waktu yang besar fadhilatnya  dibandingkan dengan melewatkan waktu .Imam tidak harus menantikan kedatangan orang yang berazan tetapi yang berkewajipan untuk tugas azan itulah yang harus menantikan kedatangan imam.

3. Di waktu ia menjadi Imam, hendaklah dengan niat ikhlas kerana Allah serta dengan perasaan untuk menunaikan amanat Allah. Untuk menunjukkkan keikhlasan maka baiklah ia tidak suka menerima upah apapun untuk tugas keimamannya itu.

4. Janan tergesa-gesa untuk bertakbir sebelum barisan-barisan yang ada di belakanna itu teratur rapi. Jadi sebaiknya ia hendaklah terlebih dahulu menoleh ke kanana dan kek iri. Minta makmum luruskan saf dan rapat-rapatkan saf masing-masing.

5. Imam hendaklah membunyikan keras suara takbirnya, baik takbiratul ihram mau pun takbir lainnya.

6. Apabila seseorang itu disuruh memilih antara berazan atau menjadi imam, hendaklah memilih menjadi Imam sahaja, sekiranya mencukupi syarat-syarat nya. Tugas  azan dan Imam hendaklah dilakukan oleh orang yang berlainan.Makruh hukumnya jika  kedua-duanya dilakukan oleh orang yang sama.
Rasulullah saw bersabda:

"Imam adalah yang menjamin, sedang orang yang berazan adalah yang dipercaya"

                                                               -(HR Abu Dawuud dan  Tirmizi)

No comments: