Sunday, July 22, 2012

Kebanyakan para ahli neraka itu adalah kaum wanita

Isnin, 22 Julai 2012/ 3 Syaaban 1433.

Dari Usama r.a dari Nabi saw sabdanya:

                        "Saya berdiri di pintu syurga, tiba-tiba  saya lihat kebanyakan orang yang memasukinya itu adalah orang-orang miskin, sedang orang-orang yang menpunyai kekayaan masih tertahan- belum lagi diizinkan untuk masuk syurga. Tetapi para ahli neraka sudah semua diperintahkan untuk memasuki neraka. Saya juga berdiri di pintu neraka, tiba-tiba - saya lihat, kebanyakan para ahli neraka itu adalah kaum wanita"

                                              -(Muttafaq  'alaih).

1. Kita mempunyai tanggungjawb sebagai suami atau isteri. peranan dan tanggungjawab seseorang itu hendaklah dilaksanakan sebagimana sepatutnya. Seorang isteri mungkin melakukan sesuatu yang dikira durhaka terhadap suami seperti tidak melakukan amanah dan tanggungjawab seperti dalam urusan rumahtangga, keluar tanpa izin , bergaul bebas dengan merek yang bukan muhram , meelakukan pekerjaan yang di luar bidang tanggungjawb yang dibenarkan, hanya untuk mecari nama dan kedudukan serta kekayaan dunia dan seumpamanya.

No comments: