Wednesday, July 11, 2012

Durhaka kepada Orang Tua - dosa besar
Rabu, 11 Julai 2012

Durhaka kepada Orang Tua adalah  termasuk dalam kategori dosa besar. Di dalam Al Quran jelas ada siksa.Siksanya anak durhaka beserta  kategorinya sebagai dosa besar, yang sebanding atau di bawah syrik kepada Tuhan dan membunuh orang tanpa hak.

Antara hadis-hadis yang menyebut tentang hal itu ialah sabda Rasulullah saw:

" Sebesar-besar (dari) dosa besar ialah menyekutukan Allah, membunuh manusia , durhaka kepada ibubapa dan menjadi saksi palsu" .

                                                                    - (HR Bukhari)

Menurut hadis di atas, durhaka kepada kedua orang tua termasuk empat dosa besar, yakni syirik kepada Allah, membunuh manusia, durhaka kepada orang tua  dan menjadi saksi palsu.

Anak durhaka akan mendapat balasan siksa dari Allah di dunia, sebelum kelak dia khirat menerima siksa akhirat. Balasan Allah di dunia bagi anak durhaka berupa banyak macam penderitaan dan kesengsaraan baik mderita lahir mahu pun  batin. Derita, sengsara dna celaka itu dialami anak duhaka  di dunia ini, sebagai siksa Tuhan yang langsung dialaminya sebelum ia mengalami siksa akhirat.No comments: