Monday, July 9, 2012

Dosa sama'h dan dosa riyak

Isnin, 9 Julai 2012

Di dalam suatu hadis sahih Nabi bersabda, "Bara
ngsiapa memperdengar-dengarkan  amalan-amalannya kepada orang lain,niscaya Allah menerangkan pula kepada orang ain keburukan orang itu.Barangsiapa  memperlihatkan amalannya, Allah pun memperlihatkan keburukan orang itu".

Ringkasnya, riyak tertentu dengan perbuatan-perbuatan yang nyata,dilihat dan didengar.
Tasmik melengkapi perbuatan hati
 dan pebuatan anggota.
Oleh itu dzlam beribadat epada Allah, kita dikehendaki melkasanakn dengan ikhlas hati, iaitu dengan niat taat kepada Allah semata-mata, bukan bertujusn memperolehi namaataukebesaran dari manusia, dan tidak juga untuk memperolhi keuntungan dunia, atsu menolak sesuatu bencanakeduniaan.


Barangsiapamenyekutukan denganobadahnya sesuatu yang   bersifat riyak, batallah amalannya, keran ia


menjadikan ibadahnyauntuk tujuan memperolehmaksudselaim dari Allah yang tiada nilsinys.

No comments: