Wednesday, May 9, 2012

Rabu, 9 Mei 2012

Al- Husain bin Ali ra, mengatakan bahawa Nabi saw bersabda:

"Tiada seorang Muslim yang ditimpa musibah, kemudian setelah lama teringat kembali, meskipun sangat lama masanya, kemudian ia membaca kembali; "Inna  lillahi wa inna ilaih raa ji'uun", melainkan Allah akan memperbaharui keadaan itu lalu diberinya pahala seperti pada waktu menderita pertama kalinya.

                                                      -- (HR Ahmad, Ibnu Majah)

No comments: