Wednesday, August 24, 2011

Mengapa Agama Islam ?

Rabu 24 Ogos 2011/24 Ramadhan 1432

1. Agama Islam adalah agama ynag mempunyai sebesar-besra nikmat ynag telah dikurnikan Allah kempada manusia untuk menjalani hidup di dunia ini menurut cara yang lurus dan diredhai oleh Allah swt, dan bagi mencapai kebahagiaan ynag kekal abadi di akhirat.

Firman Allah swat, "Sungguhnya agama (yang benar dan diredhai) di sisi Allah ialah islam.......)
- (Surah Ali Imran :19)

Firman Allah;
" Sesiapa yang mencari Agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari kkhirat kelak dai orang-orang yang rugi"
- (Surah Ali Imran : 85)

Firman Allah:

" ...Dan Aku telah redhakan Islam itu menjadi agama untuk kamu.."

- (Surah Al Maidah:3)

No comments: