Saturday, August 27, 2011

Kelebihan nikmat Allah

Sabtu 27 Ogos 2011/27 Ramadhan 1432

Dari Ishaq bin Abdullah ra, berkata bahawa Rasulullah saw bersabda, "Barangsiapa mengucapkan 'la ilaaha illallah" diwajibkan Syurga baginya dan barangsiapa membaca "Subhanallah wabillaii" sebanyak seratus kali maka akan diberikan kepadanya 124 ribu kebaikan". Para sahabat berkata, "Jika demikian seorang pun di antara kami tidak akan binasa. (pada hari qiamat kerana kebajikan mereka lebih banyak dari kejahatan)".

Selanjutnya Rasulullah saw bersabda:

" Sebahagian manusia akan binasa juga kerana (walaupun) mereka akan membawa kebaikan (yang snagat banyak) yang jika diletakkan di atas sebuah gunung niscaya gunung pun akan terhimpit. Akan tetapi jika dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah, semua kebaikan itu akan terhapus. Kmeudian Allah swt akan menolong hamba itu dengan limpahan kurnianya".

-(HR Hakim)

No comments: