Thursday, August 25, 2011

Sabar dan melaksanakan solat

Khamis 25 Ogos 2100/25 Ramadhan 1432

Dalam surah Al Baqarah ayat 45, Allah menyuruh NabiNya dan hamba-hambaNya agar menggunakan KESABARAN dan SOLAT dalam segala hal, sebagai kekuatan yang menjayakan diri seseorang dalam kehidupan.

Firman Allah yang bermaksud:

" Jadikanah sabar dan solat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang yang khysuk. Iaitu orang-orang yang menyakini , bahawa mereka akan menemui Tuhannya dan bahawa mereka akan kembali kepadaNya"

- (Surah Al Baqarah: 45 dan 46)

Pengajaran:

Sabar yang dimaksukdkan dalam ayat ini ialah ketabahan dan kekuatan jiwa, bertahan menerima ujian dan penderitaan dengan perasaan redho serta menyerah diri kepada Tuhan yang mentakdirkannya untuk kebaikannya di dunia dan akhirat.

2. Umar Ibnul Khatab, Khalifah kedua berkata:

"Pada ujuan(musibah) akau menemui 3 macam nikmat:

1. Musibah itu tidak mengenai agama.
2. Dia tidak lebih berat dari apa yang mungkin terjadi.
3. Allah telah menjanjikan kerana kesabaran akan dibalas dengan ganjaran yang besar".

Allah berfirman:

"Dan berikanlah berita yang gembira bagi orang-oranag yang sabar, iaitu orang-orang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan' "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiuun(Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanyalah kami kembali). Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk (hidayah)".

- (Surah Al Baqarah: 155)

No comments: