Tuesday, October 5, 2010

Jangan mendahului imam semasa solat

Selasa, 5 September/26 Syawal 1431Dari Anas, katanya: "Pada suatu hari Rasulullah saw solat berjemaah. Tatkala selesai solatnya beliau menghadapkan mukanya kepada kami lalu bersabda , katanya:

" wahai suadara-saudara, aku ini Imam kamu, maka janganlah kamu mendahului aku ketika ruku', sujud, bangkit dari ruju' dan iktidal (bubar), kerana akau dapat melihat yang di depan dan di belakangku,"

Sabdanya lagi,; " Demi Allah, kalau kamu dapat melihat apa yang telah aku lihat, niscaya tangismu akan lebih banyak dari tawanya". tanya hadirin kepada beliau: Apakah yang telah tuan lihat hai Rasulullah?, Jawabnya: "Syurga dan Neraka"

- (HR Muslaim_

No comments: