Thursday, October 21, 2010

Perkahwinan

Khamis,21 Oktober, 2010/13 Zulkaedah 1431

Di dalam istilah hukum muhakahat ia termasuk dalam ertikata perkahwinan , talak, rujuk, serta yang bersangkutan dengan pernikahan.

Apa erti nikah?

Nikah dari segi bahasanya bermaksud berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syarak: Ijab-kabul (akad) yang membolehkan bersetubuh antara lelaki dan perempuan, yang diucapkan dengan kata-kata yan menunjukkan nikah, mrnrut peraturan yag ditentukan dalam agama.

Hikmat Nikah.
antarnya:

1. untuk membanyakkan zuriat keturunan atau cucu Adam, iaitu membentuk keturunan dan menjaga kehormatan diri.

2. Menambahkan kaum kerabat, mempereratkan hubunhnna silatu rahim antara satu sma lain..

3. Memudahkan datangnya rezeki, sebab rezeki masing-masing kadang-kadang ada di tangan saudaranya.

4. Menjaga keturunan yang baik hingga anak-anak yang dilahirkan betul-betul dapat dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat.

Hukumnya Nikah.

Naikah itu snat hukumnya, bagi oranag yang sudah berkehandak untuk nikah dan wajib hukumnya apabila seorang itu lhuatir akan berzina dan apabila ia telah peroleh pula belanja untuk menlangsunkan erkahwinan itu. Sebab nikah-kahwin ini adalah masuk sunah Nabi saw.

Sesiapa yang membenci perkahwinan bererti ia membenci sunah nabi saw.

No comments: