Wednesday, September 17, 2008

Nilai diri anda adalah syurga

Rabu 17 Ramadhan 1429/ 17 September 2008... Dah 17 hari berpuasa.


Sesungguhnya dunia dengan segala yang ada di dalamnya termasuk emas danperak, kedudukan, bangunan dan istana, tidaklah layak unytuk ditangisi.

Diriwayatkan oleh At-Tirmizi bahawa Rasulullah saw bersabda, " Dunia ini terkutuk, semua yang ada di dalamnya terkutuk, kecuali berzikir kepada Allah, smua hal yang dicintai Allah, orang yang berilmu dan orang-orang yang mahu belajar".

Dunia dankekayyaan itu sebenarnya tidak lebih dari barang amanah. Demikianlah yang diukatakan oleh Labid.

" Harta dan keluarga hanyalah amanah. Pada suatiu saat banti amanah itu pasti akandikembalikan."

Hasan Al Bashri mengatakan, " Jangan hargai diri anda (ms 359) dengan selain syurga, sebab diri seorang mukmin itu sungguh mahal harganya, meskipun banyak juga orang yang menjualnya dengan harga murah. Orang yang meratap kerana harta mereka hilang, rumah mereka hancur, kenderaaan mereka terbakar, sementara mereka tidak sedih dan tyidak menyesal dengan lemahnya iman mereka, dosa-dosa yang merek perbuat, dan minimimumya ketaatan merela kepada Allah, sungguh kelak akan tahu bahawa dahulu (sewaktu di dunia) mereka benar-benar telah melakukan perbuatan yang sangat bodoh. Di satu sisi mereka telah meratap semua hal yang sebenarnya tidak perlu mereka ratapi, sedang disisi lain mereka tidak meratapi semua hal yang sebenrnya pantas mereka ratapi"

"Sesungguhnya mereka (oorang kafir) menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan bagaimana kesudahan mereka pada hari yang mat berat (seksaannya)

( Al-Insan: 27)

No comments: