Friday, March 22, 2013

Syarat mendapatkan keampunan dan ganjaran syurga Allah.

Renungan daripada maksud Al Quran Surah Al-Ahzab: 35.

Orang Islam yang beriman (lelaki dan perempuan) Yang diberikan kemapunan dan pahala yang besar. Semoga kita melakukannya dan termasuk dalam golongan yang diberikan ganjaran syurga di akhirat dengan sifat-sifat yang dikehendaki. Jika masih terdapat kekurangan, sama-sama kita lakukan dan beramal memenuhi syarat-syarat untuk mendaptkan keampunan dan ganjaran syurga Allah.

1. Orang yang taat.
2. Orang-orang yang benar.
3. Orang-orang yang sabar
4. Orang yang merendah diri (kepada Allah )
5.Orang-orang yang bersedekah
5.Orang-orang yang berpuasa
6. Orang-orang yang memelihara kehormatan
7. Orang-orang yang menyebut nama Allah banyak-banyak (Zikrullah)

[35]
Sesungguhnya orang-orang lelaki yang Islam serta orang-orang perempuan yang Islam, dan orang-orang lelaki yang beriman serta orang-orang perempuan yang beriman, dan orang-orang lelaki yang taat serta orang-orang perempuan yang taat, dan orang-orang lelaki yang benar serta orang-orang perempuan yang benar, dan orang-orang lelaki yang sabar serta orang-orang perempuan yang sabar, dan orang-orang lelaki yang merendah diri (kepada Allah) serta orang-orang perempuan yang merendah diri (kepada Allah), dan orang-orang lelaki yang bersedekah serta orang-orang perempuan yang bersedekah, dan orang-orang lelaki yang berpuasa serta orang-orang perempuan yang berpuasa, dan orang-orang lelaki yang memelihara kehormatannya serta orang-orang perempuan yang memelihara kehormatannya, dan orang-orang lelaki yang menyebut nama Allah banyak-banyak serta orang-orang perempuan yang menyebut nama Allah banyak-banyak, Allah telah menyediakan bagi mereka semuanya keampunan dan pahala yang besar."

No comments: