Sunday, March 3, 2013

Balasan dosa durhaka terhadap kedua ibu bapa

Maksud hadis Nabi saw yang berbunyi;

Semua dosa pelaksanaannya ditangghhkan oleh Allah mana saja yang ia kehendaki nanti pada hari qiamat, kecuali dosa durhaka terhadap dua ibu bapanya. Durhaka terhadap ibu bapanya mempercepatkan balasan bagi yang durhaka itu dalam hidup di dunia dan sesudah mati"

-(HR Thabrani)

No comments: