Sunday, February 3, 2013

Jadikanlah ulamak sumber ketaqwaan ajaran Al-Quran dan Sunah

Allah swt ada menasihatkan supaya kita mengikuti ajaran dan dekat dengan para alim ulamak, yang bertaqwa dan taaat kepada perintah Allah dan tidak mengejar dunia yang mengejar kebendaan semata-mata. Kita hendklah menjauhi mereka yang lalai dan tidak mengamalkan al Quran atau yang hanya mengikut hawa nafsu dan berkelakuan yang melampaui batas.

Ini dijelaskan dalam Surah Al Kahfi, ayat 28, yang bermaksud:

28." Dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadat kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang, yang mengharapkan keredaan Allah semata-mata; dan janganlah engkau memalingkan pandanganmu daripada mereka hanya kerana engkau mahukan kesenangan hidup di dunia; dan janganlah engkau mematuhi orang yang Kami ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran Kami di dalam Al-Quran, serta ia menurut hawa nafsunya, dan tingkah-lakunya pula adalah melampaui 

No comments: