Friday, January 4, 2013

Kelebihan orang yang bersedekah/menderma

Orang yang melakukan sedekah tentunya lebih baik daripada yang meminta atau yang menerima.

Sabda Rasulullaha saw:

1. "Takutlah kamu akan api (neraka) walau hanya dengan separuh tamar (kurma). Kalau tidak kamu temukan maka (cukup) dengan ucapan yang baik".


2. "Sedekah itu dapat menghapuskan kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan api"

3.Barangsaiapa memberi makan saudaranya  sampai mengenyangkan, dan memberi minum sampai menyegarkan, maka Allah menjauhkannya daripada api  neraka tujuh lubang yang di antara lubang satu dengan yang lain (jauh perjalanan) lima ratus tahun".


No comments: