Monday, January 2, 2012

Mencegah kemungkaran

Isnin 2 Januari 2012/8 safar 1433

Dari Aisyah r. ha, ia berkata, “Suatu ketika, Rasululah saw masuk ke ( dalam rumah) ku, dan aku ketahui dari raut wajah beliau bahawa sesuatu telah terjadi pada dirinya. Tanpa bnerbicara kepada sesipapapun, beliau berwudhuk, lalu masuk ke masjid. Aku merapatkan (telinga) ke dinding kamarku agar dapat mendengar apa yang beliau sabdakan. Beliau duduk di atas mimber. Setelah memuji Allah, beliau berkhutbah:

“Wahai manusia berbuat baik dan cegahlah mereka dari kemungkaran sebelum (datang suatu masa di mana kamu berdoa, tetapi doa kamu tidak Aku kebulkan; kamu meminta kepadaku tetapi Aku tidak memberi pada kamu, dan kamu meminta tolong kepadaKu tetapi Aku tidak menolong kamu.” Beliau tidak menambah khutbahnya hingga turun (dari mimber)”

- (HR Ibnu Majah, Ibnu Hibbban –at Targhib).

No comments: