Sunday, April 24, 2016

Kelebihan Surah Al Ikhkas

Tertarik saya dengan tajuk untuk dikongsikan bersama sahabat-sahabat pada petang ini iaitu mengenai amalan-amalan yang mudah dapat dilakukan untuk bekalan ke Akhirat: Antaranya yang mumum diketahui seperti:
1. Membaca Surah Al Ikhlas.
Riwayat dari Anas bin Malik, bahawa Rsulullah saw bersabda:
"Seseiapa membaca surah Al Ikhlkas ekali seolah-olah ia telah membaca sepertiga darioada Al Quran. Dan sesiapa yang membacanya dua kali (2) seolah-olah ia telah membaca dua pertiga daripada Al; Quran. Dan sesiapa yang membacanaya tiga kaliu (3) seolah-olah ia telah membaca seluruh A;l Quran. Dan sesiapa yang membcanya sebelas (11) kali, Allah akan membina mahligai baginya di dalam syurga yang diperbuat daripada yaqut yang merah".
Dari Abu Darda’, Rasulullah sollallahu 'alaihi wa sallam bersabda, ”Apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al Qur’an dalam semalam?” Mereka mengatakan, ”Bagaimana kami boleh membaca sebegitu?” Lalu Rasulullah sollallahu 'alaihi wa sallam bersabda, ”Qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al Qur’an.” (HR. Muslim no. 1922)
Dari Abu Sa’id Al Khudri bahwa dia mendengar seorang membaca dengan berulang-ulang ’Qul huwallahu ahad’. Tatkala pagi hari, orang yang mendengar tadi mendatangi Rasulullah sollallahu 'alaihi wa sallam dan menceritakan kejadian tersebut. Kemudian Rasulullah sollallahu 'alaihi wa sallam bersabda, ”Demi yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya surah ini sebanding dengan sepertiga Al Qur’an”. (HR. Bukhari)

No comments: