Sunday, October 18, 2015

Iman dan amal soleh

Iman dan amal soleh amat rapatkaitannya.
Iman berupa keyakinan dan kepercayaan kepada Allah Yang Maha Esa
Manakala amal soleh pula adalah manesfestasi daripada imannya iaitu setelah mengakui keimananyan baru lah seorang itu mengerjakan amal soleh..
Iman dan amal soleh ini menjadikan manusia hidup berbahagia di dunia dan di akhirat Allah meennugerahkan balasan syurga
Firman Allah swt ;Surah Yunus , Ayat 9, yang bermaksud:
"Sesungguyhny orang-orang yang berian dan mengerjalkan amal-amal soleh, mereka diberi oetunjuk oleh Allah kerana keimananya,di bawah mereka mengakir sungai-sungai di dalam syurga yang penuh kenikmatan."

819 Oktoberv 2015/ Ahad  5 Muharram 1437

No comments: