Saturday, October 4, 2014

Dari Abu Hurairah Ra, ia brekata , Rasulullah saw bersabda:

"Pandanglah orang yang berada di bawah kamu, dan janagan  memandang yang ada di atas Kamu, itu lebih baik agar kamu tidak mengkufuri nikmat Allah".

                                             - (HR Al  Bukhairi-Muslim)

Hadis ini mengandungi pengajaran:

1. Seorang Muslim dianjurkan untuk melihat orang yang berada di bawahnya dalam urusan dunia dan melihat orang yang berada di atasnya dalam urusan agama.

2.  Melihat orang yang berada di atasnaya dalam urusan harta dapat menimbulkan kegelisahan dan kecemasan serta tidak mensyukuri berbagai kenikmatan yang dilimpahkan Allah swt.

3. Sementara melihat orang yang berada di atasnya dalam urusan agama dapat mendorong kepada peningkatan dalam ketaatan dan menetapi ibadah kepada Allah swt,

(Dr Mustafa Sa'id Al Khin, Nuzhatul Mutaqina Syarhu Riyadis Salihina, Juz 1, 1407 H/1987 M..457)

No comments: