Sunday, June 28, 2009

Jauhi syubuhat

Ahad, 28 Jun 2009.

Jauhilah Syubuhat.


Dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Basyir radhiallhu 'anhuma, beliau berkata:"Aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda:

"Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan antara keduanya ada hal-hal yang syubuhat (samar-samar), kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. maka barangsiapa menjaga dirinya dari hal-hal yang syubuhat tersebut, maka bererti ia telah menyelamtakan agama dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang jatuh dalam melakukan hal-hal yang syubuhat tersebut, maka ia terperangkap dalam haram ibarat pengembala yang bergembala di sekitar kawasan larangan, lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah bahawa setiap raja memiliki kawasan larangan (yang tidak boleh didekati). Ingatlah bahawa kawasan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya.

Ingatlah bahawa dalam jasad setiap orang itu ada segumpal daging, jika ia baik, baiklah seluruh jasadnya dan jika ia rosak, rosaklah seluruh jasadnya, Ingatlah! Dia itu adalah hati'"

Riwayat Imam Bukhari dan Muslim.

No comments: