Saturday, August 4, 2012

Kelebihan orang yang suka menziarahi sudaranya kerana Allah:


Kelebihan orang yang suka menziarahi sudaranya kerana Allah:


Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw, bahawasanya ada seorang lelaki berziarah kepada seorang saudaranya di suatu desa lain, kemudian Allah memerintah seorang malaikat untuk memelindunginya di sepanjang jalan yang dilaluinya. Setelah orang itu melalui jalan itu, berkatalah malaikat kepadanya:
"Ke mana engkau menghendaki?" Orang itu menjawab" ,


"Saya hendak ke tempat seorang saudaraku di desa ini."


Malaikat bertanya lagi:
"Adakah suatu kenikmatan yang hendak kau peroleh dari saudaramu itu?".

Ia menjwab, "Tidak!, hanya saja saya mencintainya kerana Allah".


Malakat lalu berkata, "Sesungguhnya saya ini adalah utusan Allah, untuk menemuimu,guna memberitahukan bahawa sesungguhnya Allah itu mencintaimu sebagaima enkgau mencintai saudaramu itu kerana Allah".


                                                   -(HR Muslim)

Huraian:

Allah suka kepada mereka yang menziarahi saudaranya kerana cinta kepadanya yang seikhlasnya. Allah juga cinta kepadanya sebagaimana ia cinta kepada sudaranya ynag diziarahi.

Oleh itu hubungi antas satu sama lain denmgan menziarah, beranya khabar dan mendoakan keberkatan dan keselamatan di duani dan juga di akhirat.Pada 30 Julai 2012, lawtan silaturrahim ke rumah Tan Haji Mohd Noor Rahman dan mnzirah cucundanya Amar Azwan yang mengalami koma sejak 3 tahun yang. Kami medokan Allah sentiasa merahmainya walaupun dalam apa keadaanya yang tidak normal. Kepad Tuan haji Mohd Nor serta isteri dan ahli keluarga diharapkan supaya tabah bersabar serta sama-sama mendoakan Allah akan memeliharanya dan menyanyanginya dunia dan akhirat.

No comments: